Αναπτυξιακές προοπτικές μέσω του Προγράμματος ‘’Ενίσχυση Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων’’ του ΕΣΠΑ 2014-2020

  • από

ΠΑΡΑΛΙΑ

Μέσω της δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών τουριστικών επιχειρήσεων με σκοπό την ποιοτική τους αναβάθμιση, τον εμπλουτισμό και την πιστοποίηση των υπηρεσιών που παρέχουν έτσι ώστε να βελτιωθούν στην εσωτερική και την Διεθνή τουριστική αγορά, αναμένεται να προκύψουν νέες σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για τον τόπο. Ο Τουρισμός είναι βασικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας γι’ αυτό και η στήριξη του μέσω χρηματικών ενισχύσεων από το ΕΣΠΑ υπήρξε από τις βασικές προτεραιότητες του υπουργείου οικονομίας, ανάπτυξης και τουρισμού.

Με τη βοήθεια του συγκεκριμένου προγράμματος οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό επιδοτούνται με ποσά από 15.000€ έως 150.000€. Έχουν την δυνατότητα εκσυγχρονισμού των κτηρίων τους και του περιβάλλοντα χώρου όπως και την δυνατότητα αγοράς νέου εξοπλισμού για μεγαλύτερη  οργάνωση και πιο αποτελεσματική λειτουργία. Μπορούν επίσης να αποκτήσουν εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος, εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα, κυρίως στις επιχειρήσεις που παρέχουν φιλοξενία, να εξασφαλίσουν σημαντική μείωση στο λειτουργικό τους κόστος, με σεβασμό στο περιβάλλον.

 Σημαντική είναι επίσης και η ενίσχυση με ποσό έως 15.000€ που μπορούν να λάβουν  για την προβολή και την προώθηση των υπηρεσιών τους  σε νέες τουριστικές αγορές. Έτσι μπορεί να αναγνωριστεί κάθε τόπος ως νέος και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τουριστικός προορισμός. Πέρα όμως απ’ αυτό θα μπορούσε να αναγνωριστεί και για άλλους κλάδους παραγωγικής δραστηριότητας όπως είναι ο πολιτισμός και τα προϊόντα του πρωτογενή τομέα. Κάτι τέτοιο προσδίδει επιπλέον όφελος στον τόπο σε περίπτωση ανάπτυξης εμπορικής συνεργασίας με νέες αγορές.

Για την προβολή και την προώθηση των υπηρεσιών τους είναι σημαντική και αναγκαία η πραγματοποίηση μελετών και ερευνών αγοράς. Ο σκοπός που εξυπηρετούν είναι ο εντοπισμός τουριστικών αγορών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος στους οποίους θα πρέπει να εστιάσουν για να προβληθούν. Η ενίσχυση που παρέχει το πρόγραμμα με ποσό έως 2.500€ για κάθε μελέτη δίνει ένα ισχυρό κίνητρο ως προς αυτό.

Ένα ακόμα σημείο του προγράμματος στο οποίο διαφαίνονται προοπτικές ανάπτυξης είναι η επιδότηση που παρέχει για το μισθολογικό κόστος των εργαζομένων με ποσό έως 24.000€ μέχρι δυο θέσεων εργασίας (ΕΜΕ) ποσού 12.000€ καθεμία. Η ενίσχυση των επιχειρήσεων για το σκοπό αυτό συμβάλει άμεσα στην προώθηση της απασχόλησης και στη βελτίωση του εισοδήματος ανθρώπων που πλήττονται από την ανεργία.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η προτεραιότητα που δίνεται στον Τουρισμό στα πλαίσια των δράσεων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 μπορεί να αιτιολογηθεί από την ανάγκη στήριξης του συγκεκριμένου κλάδου ως βασικού κλάδου οικονομικής δραστηριότητας για τη χώρα. Ο κλάδος αυτός  αποτελεί και τον σημαντικότερο παράγοντα για βιώσιμη ανάπτυξη συμβάλλοντας σε  ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Η ελληνική οικονομία μπορεί να χαρακτηριστεί σε μεγάλο βαθμό τουριστική οικονομία αφού ένα μεγάλο μέρος του διαθεσίμου εισοδήματος της Ελλάδας προέρχεται από τον τουρισμό. Είναι επομένως αναγκαίος ο σχεδιασμός δράσεων χρηματοδότησης οι οποίες θα δίνουν κίνητρα για επενδύσεις στις τουριστικές επιχειρήσεις με σκοπό να βοηθηθούν στην λειτουργία τους και να συμβάλουν έτσι στην ανάπτυξη διαμέσου του τουρισμού.

Μια ορθολογική διαχείριση των χρηματοδοτήσεων από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, σε συνδυασμό με ένα άριστο επιχειρηματικό σχέδιο αλλά και με μια σωστή στρατηγική η οποία θα τηρείται επακριβώς κατά την υλοποίηση του, θα εξασφαλίσει όλες τις προϋποθέσεις που οδηγούν στην επιτυχία τους η οποία είναι παράλληλα και  επιτυχία των στόχων του προγράμματος για την ελληνική οικονομία.

Η Ομάδα του Κοινωνικού Επιχειρείν Κρήτης αναλαμβάνει την όλη διαδικασία για υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα και παρέχει καθημερινά ενημέρωση  στους ενδιαφερόμενους οι οποίοι μπορούν να επικοινωνήσουν για ραντεβού στα τηλ. 2810334877, κιν 6976463051 ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@kekritis.r

Ετικέτες:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *