ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Kechris-Winery

Με την εφαρμογή του Μέτρου 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)» που αφορά ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν γεωργικά προϊόντα, παρέχεται  η δυνατότητα επιχορήγησης σε οινοποιεία για να πραγματοποιήσουν επενδύσεις με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της λειτουργίας τους.

Συγκεκριμένα, για τον εκσυγχρονισμό ή ακόμα και για την ίδρυση ενός οινοποιείου, παρέχεται επιχορήγηση για την αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού όπως η ταινία διαλογής, το αναβατόριο, το εκραγιστήριο, οι αντλίες, οι οινοποιητές, το πιεστήριο, οι δεξαμενές, τα φίλτρα, τα δρύινα βαρέλια, τα γεμιστικά φιάλων και ασκών, τα μηχανήματα τοποθέτησης ταπών, η ετικετέζα, τα παλετοφόρα, κτλ. Επιπλέον, αν χρειαστεί, επιδοτείται η αγορά οικοπέδου (για πρώτη φορά) και όλες οι αναγκαίες μελέτες μηχανικών, περιβαλλοντικές άδειες, κτλ.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός της επένδυσης που ενισχύεται φθάνει έως τα 2 εκ. ευρώ.

Για την περιφέρεια Κρήτης η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% του κόστους της επένδυσης.

Σε περίπτωση δράσεων οι οποίες συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών το παραπάνω ποσοστό προσαυξάνεται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%.

Επιλέξιμες δαπάνες που ενισχύονται:

  • Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδομών, απόκτηση ακίνητης περιουσίαςΔιαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
  • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμούσυμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας. Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων, εξοικονόμησης ενέργειας, δεν ενισχύεται ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης. Δαπάνες για τη σύνδεση με δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, γεωθερμίας ενισχύονται εφόσον πραγματοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου.
  • Αγορά καινούριων οχημάτωντα οποία μπορεί να είναι οχήματα μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου ή μέσα εσωτερικής μεταφοράς (περονοφόρα, ανυψωτικά, κτλ)
  • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότηταςαπό αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP, BRC, ifs Food Standard, κτλ) τα οποία εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από τον αγρό έως και το ράφι και εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια του τροφίμου που καταναλώνεται.
  • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης(Τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, Η/Υ, κτλ)
  • Γενικές δαπάνες για αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών, συμβούλων, μελετών, κτλ.
  • Διάφορες άυλες δαπάνες όπως η αγορά και ανάπτυξη λογισμικού, εμπορικών σημάτων, δαπάνες έκδοσης αδειών, δαπάνες απόκτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, ετικετών προϊόντων, κτλ.

Χρονική περίοδος υποβολής αιτήσεων:

Οι αιτήσεις ανοίγουν στις 16 Μαΐου έως τις 18 Αυγούστου και τις επόμενες μέρες αναμένεται να προκηρυχθεί και το Μέτρο 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του παραρτήματος Ι (μη γεωργικό προϊόν)» το οποίο αφορά επίσης ιδιώτες επιχειρηματίες και μεγάλες βιομηχανίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή στα τηλ. 2810334877, 6976463051 ή με e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@kekritis.gr 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *