ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

  • από

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image alignment=”center” css_animation=”boc_animate_when_almost_visible boc_fade-in” image=”1172″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Μια νέα δράση της Περιφέρειας Κρήτης χρηματοδοτεί πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με ποσοστό 100% για την αγορά νέων καινοτόμων εφαρμογών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση του σκέλους της ΤΠΕ με την χρήση σύγχρονης υποστηρικτικής τεχνολογίας για την βελτίωση των όρων παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών των επιχειρήσεων.

Οι δαπάνες που χρηματοδοτεί αφορούν:

Εξειδικευμένο λογισμικό για την λειτουργία των επιχειρήσεων (ERP, CRM, κτλ)

Ευφυή συστήματα και εφαρμογές GIS

Ιστοσελίδες και ηλεκτρονικά καταστήματα (eshop)

Εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου

Εφαρμογές ασφαλείας (Antivirus)

Ψηφιακή υπογραφή

Αυτόματα συστήματα παραγγελειοληψίας

Τηλεφωνικό κέντρο και συστήματα ασύρματου δικτύου

Server, Η/Υ, Hardware, Εκτυπωτές, Scaner, κτλ

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στους παρακάτω τομείς προτεραιότητας στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι τομείς προτεραιότητας της RIS3Crete:

• Αγροδιατροφή

• Ενέργεια

• Τουρισμός

• Πολιτιστικές – Δημιουργικές Βιομηχανίες

• Χοντρικό – λιανικό εμπόριο

• Υλικά – Κατασκευές • Εφοδιαστική Αλυσίδα

• Περιβάλλον

• Εκπαίδευση

• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

• Υγεία – Φάρμακα.

Επιμέρους στόχοι της συγκεκριμένης δράσης δύναται να είναι και οι ακόλουθοι:

• Ανάπτυξη επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα και του τουρισμού – πολιτισμού για την εισαγωγή διεργασιών, οργανωτικών ή προωθητικών καινοτομιών, υποστηριζόμενων από τις Τ.Π.Ε.

• Ενίσχυση επενδύσεων για ολοκληρωμένες εφαρμογές πληροφόρησης και επικοινωνίας

• Ανάπτυξη επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα και του εμπορίου για την εφαρμογή λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου ή διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας.

• Προώθηση εφαρμογών Τ.Π.Ε. στην κοινωνική οικονομία και στο περιβάλλον.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις των νομικών μορφών ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ αλλά και ατομικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει δυο δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, δηλ. να έχουν συσταθεί πριν την 1-1-2017,  δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Κρήτης συμπεριλαμβανομένων των περιοχών ΣΒΑΑ και διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ (Παράρτημα IV: Πίνακας επιλέξιμων ΚΑΔ της αναλυτικής πρόσκλησης).

 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 12-3-2020 έως 12-5-2020

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη “Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης”.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]