ΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014 – 2020

 • από

ΕΣΠΑ 14-20

Μετά από μερικούς μήνες αναμονής, ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού οι προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων στις τέσσερις δράσεις του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΕνΕΚ). Πρόκειται για ένα εκ των πέντε τομεακών προγραμμάτων στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020 το οποίο αφορά όλη την Ελλάδα και ο προϋπολογισμός που διατίθεται ειδικά για τις δράσεις αυτές είναι 370 εκ. ευρώ.

 Σκοπό έχει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων  με ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία. Οι παραγωγικοί τομείς στους οποίους εστιάζει είναι η αγροδιατροφή, ο τουρισμός, οι πολιτιστικές βιομηχανίες, η ενέργεια, το περιβάλλον, η εφοδιαστική αλυσίδα, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, τα υλικά – κατασκευές και η υγεία.

Ο ρόλος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην προσπάθεια δημιουργίας ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα το οποίο θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και θα δημιουργεί αναπτυξιακές προοπτικές για τον τόπο.

Ο αυστηρός καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής στις δράσεις συμβάλει στην χρηματοδότηση βιώσιμων επιχειρηματικών προτάσεων οι οποίες θα συνεισφέρουν σημαντικά στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και στην αντιμετώπιση της ανεργίας με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 Σημαντικό ρόλο ως προς αυτό έχει η έμφαση που δίνει σε παραγωγικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας οι οποίοι είναι σημαντικοί  πυλώνες της ελληνικής οικονομίας καθώς και η καινοτομία που  αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με την χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων είναι αυτό που μπορεί να φέρει βιώσιμη ανάπτυξη στον τόπο.

Συγκεκριμένα, τα προγράμματα που περιλαμβάνει είναι τα εξής:

 1. Πρόγραμμα για την ‘’Αναβάθμιση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων’’ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.

Επιδοτεί μικρές και πολύ μικρές υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει την 31/12/2015 δυο χρήσεις ή νέες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συσταθεί έως 31/12/2015.

Θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας το προγράμματος ΕΠΑνΕΚ οι οποίοι είναι οι εξής:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία

Η επιδότηση είναι από 15.000 € έως 200.000 € και καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών με προσαύξηση 10% σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.  Αφορά κτήρια και εξοπλισμό, άυλες δαπάνες και μισθολογικό κόστος.

 1. Πρόγραμμα ‘’ Ενίσχυση Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους’’.

Επιδοτεί Τουριστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015, διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ που αναγράφεται στην προκήρυξη    και από τότε απασχολούν τουλάχιστον μισή ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Η Επιδότηση είναι από 15.000€ έως 150.000 € σε ποσοστό 40% επί των επιλέξιμων δαπανών με προσαύξηση κατά 10% σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Αφορά κτήρια, εγκαταστάσεις, εξοπλισμούς, πιστοποιήσεις, μεταφορικά μέσα, δαπάνες προβολής και μισθολογικό κόστος.

 1. Πρόγραμμα ‘’Νεοφυής Επιχειρηματικότητα’’

Απευθύνεται σε άνεργους ή ατομικούς επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι οι οποίοι είναι έχουν κάνει έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς να έχουν μισθωτή σχέση εργασίας  και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε κάποιον από τους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας που προαναφέρθηκαν ήδη ως ατομική επιχείρηση ή με εταιρική μορφή ΕΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, Συνεταιριστική επιχείρηση, καθώς και Κοιν.Σ.Επ.

Η επιδότηση που λαμβάνουν είναι από 15.000€ έως 60.000 € και αφορούν λειτουργικές δαπάνες, αμοιβές τρίτων, δαπάνες προβολής, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, αποσβέσεις, αναλώσιμα, εξοπλισμός (σε ποσοστό 40%), ασφαλιστικές εισφορές, μισθολογικό κόστος, κτλ.

 1. Πρόγραμμα ‘’Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης’’

Αφορά ανέργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων το ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμια εκπαίδευσης οι οποίοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητα τους και δεν έχουν μισθωτή σχέση εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

 Επιδοτούνται για την δημιουργία αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου με ποσό έως 25.000€ στην περίπτωση ενός ατόμου, έως 40.000€ σε συνεργατικό σχήμα δυο ατόμων και με ποσό έως 50.000€ για συνεργασία τριών ή περισσοτέρων προσώπων.

Η επιδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών. Θα πρέπει το ατομικό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 20.000€ κατά το έτος 2015 και σε περίπτωση οικογένειας, το οικογενειακό να μην υπερβαίνει τα 35.000€.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει λάβει επιδότηση από άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1/1/2012 και μετά με εξαίρεση τη συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.

Οι αιτήσεις στα παραπάνω προγράμματα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στην προκήρυξη του κάθε προγράμματος.

Παρέχεται καθημερινά δωρεάν ενημέρωση των ενδιαφερομένων από το Κοινωνικό Επιχειρείν Κρητης στα τηλ. 2810334877, 6976463051 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kekritis.gr 

Ετικέτες:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *