Ποιοι μπορούν να επιδοτηθούν με 100% από το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020

  • από

ΕΣΠΑ 14-20

Με τις τέσσερις νέες δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) στα πλαίσια του Νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ενισχύονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους σε νέες αγορές. Επίσης  μπορούν να επιδοτηθούν άνεργοι που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν την δικιά τους επιχείρηση.

Ένα βασικό σημείο το οποίο θα πρέπει να γίνει σαφές για τους ενδιαφερόμενους είναι ο διαχωρισμός των περιπτώσεων που επιχορηγούνται με το 100% των επιλέξιμων δαπανών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν.

Ποιοι είναι επομένως εκείνοι που μπορούν να λάβουν επιδότηση για το 100% των δαπανών;

Από τα τέσσερα αυτά προγράμματα τα οποία είναι:

Μόνο για το Πρόγραμμα της Νεοφυούς επιχειρηματικότητας και για το πρόγραμμα της ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προβλέπεται χρηματοδότηση έως και 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Συνοπτικά η χρηματοδότηση έχει ως εξής:

Πρόγραμμα Ποσοστό επιχορήγησης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός
”Αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων” 40%

Ή

50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 1 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας

15.000€ έως 200.000€
”Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων” 40%

Ή

50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 1 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας

15.000€ έως 150.000€
”Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” 100% 15.000€ έως 60.000€
”Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης” 100% 5.000€ έως 25.000€

Ή έως 40.000€ για συνεργατικό σχήμα 2 ατόμων ή έως 50.000€ για συνεργατικό σχήμα 3 ή περισσοτέρων ατόμων.

Οι δαπάνες που επιδοτούνται αφορούν:

Αγορά εξοπλισμού (μέχρι 40% του π/υ επενδυτικού σχεδίου)Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας )
Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη)
Υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες
Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις Αποσβέσεις παγίων
Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
Προμήθεια αναλωσίμων
Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων)
Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή
πνευματικής ιδιοκτησίας

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν στις παραπάνω δράσεις και να χρηματοδοτηθούν με το 100% των δαπανών τους;

Εκείνοι που έχουν προτεραιότητα είναι οι άνεργοι οι οποίοι ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Είτε πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ειδικότητες που σχετίζονται με την μεταποίηση, τις κατασκευές, το περιβάλλον, την ενέργεια, την ενημέρωση και την επικοινωνία, την σύγχρονη τεχνολογία, τις επιστήμες, διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες (λογιστές, οικονομολόγοι, τεχνολόγοι τροφίμων, διαιτολόγοι, κτλ), την υγεία, την εκπαίδευση, τις τέχνες, την διασκέδαση και την ψυχαγωγία.

Είτε ως νεοφυής επιχειρήσεις με δραστηριότητες σχετικές με τους 8 στρατηγικούς τομείς με έμφαση στην αγροδιατροφή, στο περιβάλλον, στην ενέργεια, στον πολιτισμό και στη γνώση.

Αναλυτικά οι δραστηριότητες με τους αντίστοιχους επιλέξιμους ΚΑΔ αναφέρονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις των προγραμμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορoύν να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή στα τηλ. 2810334877, 6976463051 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kekritis.gr

Ετικέτες:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *