Συνάφεια επενδυτικών προτάσεων με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης

 • από

startup

Η Στρατηγική ‘’Ευρώπη 2020’’ υιοθετήθηκε το 2010 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ με όραμα την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη η οποία θα βασίζεται, στη γνώση, στο ανθρώπινο δυναμικό, στην έρευνα και στην καινοτομία. Όραμα της είναι μια κοινωνική οικονομία της αγοράς στην Ευρώπη η οποία βασίζεται σε τρεις αλληλένδετους στόχους:

 • Έξυπνη ανάπτυξη με βάση τη γνώση και την καινοτομία
 • Βιώσιμη ανάπτυξη με την προώθηση της ανταγωνιστικότητας στην οικονομία η οποία θα αξιοποιεί τους πόρους που διαθέτει περιορίζοντας τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.
 • Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς με την προώθηση της απασχόλησης και την επίτευξη κοινής συνοχής.

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής αυτής υιοθετήθηκε από την ΕΕ μια Πρωτοβουλία για την δημιουργία μιας Ένωσης Καινοτομίας (Innovation Union) με σκοπό να ενισχυθεί η ικανότητα της Ευρώπης για να επιτύχει τους παραπάνω στόχους.  Πάνω σ’ αυτήν την πρωτοβουλία αναδεικνύεται η έννοια της ‘’έξυπνης εξειδίκευσης στην έρευνα και στην καινοτομία’’ (Research and Innovation Strategy) με σκοπό να εστιάζει κάθε περιφέρεια στην ενίσχυση συγκεκριμένων κατηγοριών επενδύσεων οι οποίες προσδίδουν στην οικονομία ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους στόχους της στρατηγικής.

Με βάση τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν έγινε ο εντοπισμός οκτώ  στρατηγικών τομέων στους οποίους η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.  Οι τομείς αυτοί είναι:

 1. Αγροδιατροφή
 2. Υγεία – Φάρμακα – Βιοεπιστήμες
 3. Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
 4. Ενέργεια
 5. Περιβάλλον
 6. Μεταφορές – Logistics
 7. Υλικά – Κατασκευές
 8. Πολιτισμός – τουρισμός – Δημιουργική βιομηχανία

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς είναι αυτές που μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να ενισχυθούν από τις τέσσερις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Σε κάθε περιφέρεια μετά από σχετική έρευνα επιλέγονται τομείς προτεραιότητας οι οποίοι εντάσσονται στην εθνική πλατφόρμα καινοτομίας και σε αυτούς δίδεται έμφαση από τα τομεακά προγράμματα χρηματοδότησης. Συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Κρήτης μια προσέγγιση της διασύνδεσης των τομέων προτεραιότητας εθνικού και περιφερειακού επιπέδου περιλαμβάνει τα εξής συμπλέγματα:

 • Αγροδιατροφικό σύμπλεγμα
 • Πολιτιστικό – Τουριστικό σύμπλεγμα
 • Περιβαλλοντικό σύμπλεγμα
 • Σύμπλεγμα για την γνώση

Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων ένα βασικό κριτήριο βαθμολόγησης είναι η συνάφεια του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης με την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS 3. Η ύπαρξη συνάφειας δίνει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην επενδυτική πρόταση.

Στο πρόγραμμα ‘’Νεοφυής Επιχειρηματικότητα’’ δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο συγκεκριμένο κριτήριο. Ο σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η δημιουργία νέων μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους ή ατομικούς επιχειρηματίες χωρίς μισθωτή σχέση απασχόλησης. Οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων αυτών θα πρέπει να σχετίζονται με τα τέσσερα αυτά  συμπλέγματα και χαρακτηρίζονται από στοιχεία καινοτομίας τα οποία προκύπτουν από πραγματικά γεγονότα. Επίσης θα πρέπει να συμβάλουν στην αύξηση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και η βασική προϋπόθεση να είναι βιώσιμες. Να υπάρχει δηλαδή διατήρηση αλλά και βελτίωση της κερδοφορίας τους σε βάθος χρόνου.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός για τα συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια είναι από 15.000 € έως 60.000 € και επιδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινάει στις 17/3/2016 με προθεσμία έως στις 27/4/2016.

Στο Κοινωνικό Επιχειρείν Κρήτης φροντίζουμε για  την προσαρμογή της επιχειρηματικής  ιδέας των πελατών μας σύμφωνα με τους στόχους της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Η βιωσιμότητα είναι η  βασική μας αρχή και βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει μόνο με βιώσιμες επενδύσεις. Η ύπαρξη καινοτομίας στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας Κρήτης είναι το βασικό στοιχείο για την βιώσιμη ανάπτυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας www.kekritis.gr ή στα τηλ. 2810334877, 6976463051 ή με e-mail   στην ηλεκτρονικής μας διεύθυνση info@kekritis.gr    

Ετικέτες:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.