Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης

  • από

 

Business-Planning-Docs-articles-1024x421

Στο Κοινωνικό Επιχειρείν Κρήτης, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την υποστήριξη νέων επιχειρηματιών με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. 

Όλα τα μέλη της ομάδας μας, συνεργαζόμενα μεταξύ τους, διεκπεραιώνουν τις απαιτούμενες διαδικασίες για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και για την ένταξη τους σε προγράμματα χρηματοδότησης.

Αναλαμβάνουμε με επιμέλεια τη σύνταξη της οικονομικοτεχνικής μελέτης και την εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan) για την κατάρτιση του φακέλου υποψηφιότητας για την ένταξη σε προγράμματα χρηματοδότησης με  όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία τα οποία θα υποβληθούν στον αρμόδιο φορέα. Στη συνέχεια παρέχουμε κάθε αναγκαία υποστήριξη παρακολουθώντας την διαδικασία υλοποίησης του έργου μετά την έγκριση για ένταξη στο πρόγραμμα επιδότησης και ελέγχουμε την τήρηση των κανονισμών που ορίζει ο φορέας με υποβολή των απαιτούμενων εκθέσεων προόδου.

 

Κάθε πελάτης μας αντιμετωπίζεται σαν ένα κομμάτι από εμάς γι’ αυτό φροντίζουμε να υπάρχει μεταξύ μας μια αλληλέγγυα σχέση συνεργασίας. Ερχόμαστε σε τακτική επικοινωνία μαζί τους για να ενημερωνόμαστε ανά πάσα στιγμής για κάθε πρόβλημα που ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν και να φροντίζουμε να δοθεί λύση. Ενημερώνουμε παράλληλα για κάθε ευκαιρία χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα αφού πρώτα ελέγξουμε αν πληρούνται  οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ένταξης.

Η Ομάδα μας βρίσκεται κάθε στιγμή κοντά στον πελάτη με συμβουλές στρατηγικού σχεδιασμού στην επιχειρηματική του δραστηριότητα σχετικά με την πραγματοποίηση επενδύσεων αλλά και με την εκπόνηση στοχευόμενων μελετών οι οποίες βασίζονται σε τακτικές αναπτυξιακού σχεδιασμού για την επιχείρηση.

Ανάλυση του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος με σκοπό τον εντοπισμό κάθε δυσκολίας που σχετίζεται με τη λήψη αποφάσεων.

Ανάλυση swot για τον εντοπισμό των ισχυρών και των αδύνατων σημείων κάθε επιχείρησης.

Σχεδιασμός στρατηγικής με εναλλακτικά σενάρια και σχέδια δράσης για να ληφθεί η καλύτερη δυνατή απόφαση η οποία θα οδηγήσει στην επιτυχία των επιχειρηματικών στόχων.

Εκπόνηση αναλυτικής μελέτης για τα προσδοκώμενα αποτελέσματα προσδιορίζοντας παράλληλα και κάθε περιθώριο βελτίωσης.

Διενέργεια ερευνών για λογαριασμό του πελάτη σχετικά με τον κλάδο δραστηριότητας και την τοπική αγορά για τον προσδιορισμό κάθε τακτικής η οποία θα οδηγεί σε βελτίωση της κερδοφορίας.

Οικονομολόγοι της ομάδας μας, με άρτια επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση σε θέματα χρηματοοικονομικής, καθοδηγούν τον πελάτη  σε κάθε χρηματοοικονομικό ζήτημα που απασχολεί την επιχείρηση του.

Προσδιορισμός της εταιρικής αξίας και του ύψους της αναγκαίας χρηματοδότησης με την χρήση χρηματοοικονομικών μοντέλων.

Διενέργεια ερευνών στην τραπεζική αγορά με σκοπό την επιλογή της πιο συμφέρουσας λύσης για χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια.

Αξιολόγηση επενδυτικών αποφάσεων με τη διενέργεια μελετών βιωσιμότητας κάνοντας χρήση όλων των διαθεσίμων παραμετρικών μοντέλων.

Κατάρτιση εισηγητικής έκθεσης για την επιλογή της καλύτερης δυνατής επενδυτικής στρατηγικής.

Οι σύμβουλοι μας βρίσκονται πάντα κοντά στους πελάτες παρέχοντας τους την αναγκαία ενημέρωση και για οποιαδήποτε ζητήματα τους απασχολούν είμαστε ανά πάσα στιγμή στη διάθεση τους

Ετικέτες:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *