Συμβουλευτική υποστήριξη ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

  • από

Koinep1

Η προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες αναπτυξιακής προοπτικής για την ελληνική οικονομία. Η συνένωση των δυνάμεων πέντε ή περισσότερων ατόμων για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια της κοινωνικής οικονομίας δημιουργεί όφελος για ολόκληρο το σύνολο μιας κοινωνίας. Η στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας με την παροχή κινήτρων χρηματοδότησης για την δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την προώθηση της ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο.

Στο Κοινωνικό Επιχειρείν Κρήτης δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην Κοινωνική επιχειρηματικότητα και αναλαμβάνουμε ένα πλήρες πλάνο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του Ν. 4019/2011.

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό όσο το δυνατόν καινοτόμων επιχειρηματικών προτάσεων οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν βιώσιμες και η υλοποίηση τους θα δώσει πολλαπλό όφελος στην τοπική κοινωνία.

Αναζητούμε επενδυτικές ευκαιρίες σε τομείς στους οποίους υπάρχουν ανάγκες στην αγορά και αναμένεται να αποδώσουν άμεσα με γρήγορη απόσβεση του κόστους της επένδυσης.

Σχεδιάζουμε πλάνο χρηματοδότησης για τις Κοιν.Σ.Επ. με αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων από:

Εθνικούς πόρους

Από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας που αναμένεται να συσταθεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Εργασίας.

Από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης

Από τον Αναπτυξιακό Νόμο με σκοπό την ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική συνοχή.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης

Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις μέσω των προγραμμάτων

Urban Innovative Action

Erasmus +

Horizon 2020

Για Νεοφυής επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Συντάσσουμε το Business Plan μαζί με την οικονομοτεχνική μελέτη και μια μελέτη βιωσιμότητας και στη συνέχεια υποβάλουμε τον φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη τους στα προγράμματα χρηματοδότησης.

Κατά την διάρκεια της επιχειρηματικής τους λειτουργίας παρέχουμε συνεχώς πλήρη συμβουλευτική υποστήριξη και ενημερώνουμε για τις εξελίξεις σε θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται διατηρώντας τακτική επικοινωνία μαζί τους.

Ετικέτες:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.