ΕΣΠΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

  • από

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στην δράση “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020.Περισσότερα »ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ”ΝΕΟΦΥΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”

Ανακοινώθηκε επίσημα η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στη δράση “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”  η οποία στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης. Η δράση αφορά το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Περισσότερα »ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ”ΝΕΟΦΥΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πραγματοποιήθηκε επισήμως η δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για την δράση  “Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών” του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του νέου ΕΣΠΑ 20144 – 2020.Περισσότερα »ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  • από

Ανακοινώθηκε και επισήμως η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την δράση ”Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές” του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΕνΕΚ) του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Περισσότερα »ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ