ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

  • από

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και με εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).   ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠΑΝΕΚ: «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος… Περισσότερα »ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  • από

Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και με εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).   ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠΑΝΕΚ: «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις»,… Περισσότερα »ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  • από

Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά  τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.… Περισσότερα »ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  • από

Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, και εντάσσεται στην Επενδυτική Προτεραιότητα 3γ: «Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών». Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Τουρισμού, που αποτελεί στρατηγικό… Περισσότερα »ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Προδημοσιεύσεις έργων μέσω του ΕΣΠΑ 2014 – 2020

  • από

Ο Υφυπουργός Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξης Χαρίτσης ανακοίνωσε τις τέσσερις νέες προδημοσιεύσεις έργων μέσω του  ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Αφορούν έργα ύψους 350 εκ. ευρώ και θα τεθούν από σήμερα και για ένα μήνα περίπου σε δημόσια διαβούλευση.Περισσότερα »Προδημοσιεύσεις έργων μέσω του ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020

  • από

Νέο ΕΣΠΑ 2014 - 2020

 

Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση

Η Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) εκπονήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) σε στενή συνεργασία με τo Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΕΥΣΣΑ).Περισσότερα »Νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Υπηρεσίες προς Κοιν.Σ.Επ.

  • από

koinep9

Στο Κοινωνικό Επιχειρείν Κρήτης, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις είναι ένας τομέας δραστηριότητας στον οποίο δίνουμε τη μεγαλύτερη βαρύτητα. Η Υποστήριξη των Κοιν.Σ.Επ. με ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών από ειδικούς επαγγελματίες καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους, συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη των δράσεων τους και κατά συνέπεια στη βελτίωση της προσφοράς τους στο κοινωνικό σύνολο με τα οφέλη που προκύπτουν απ’ αυτήν. Περισσότερα »Υπηρεσίες προς Κοιν.Σ.Επ.

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

  • από

Koinep2

Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα είναι μια νέα μορφή επιχειρηματικότητας η οποία στηρίζεται στην Κοινωνική Οικονομία. Συνδυάζει την Επιχειρηματική λειτουργία με την κοινωνική προσφορά και με τη βιωσιμότητα αφού οι επιχειρήσεις που αποτελούν μέρος της κοινωνικής οικονομίας λειτουργούν  όχι μόνο για να μείνει η προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο αλλά και να διατηρείται σε βάθος χρόνου.Περισσότερα »Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Marketing & Διαφήμιση

  • από

marketing5

Στο Κοινωνικό Επιχειρείν Κρήτης οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας, εγγυώνται στους πελάτες την εφαρμογή ενός άριστου προγράμματος στρατηγικών Marketing για την επίτευξη  της καλύτερης δυνατής απόδοσης στην αγορά με σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας. Περισσότερα »Marketing & Διαφήμιση