Προδημοσιεύσεις έργων μέσω του ΕΣΠΑ 2014 – 2020

  • από

Ο Υφυπουργός Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξης Χαρίτσης ανακοίνωσε τις τέσσερις νέες προδημοσιεύσεις έργων μέσω του  ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Αφορούν έργα ύψους 350 εκ. ευρώ και θα τεθούν από σήμερα και για ένα μήνα περίπου σε δημόσια διαβούλευση.

Μετά το πέρας του ενός μηνός υπάρχει περιθώριο δύο μηνών για την υποβολή των προτάσεων.

Αναλυτικά οι δράσεις:

1.Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ποιοι ωφελούνται:

Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 και είναι
Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Προϋπολογισμός Δράσης:

Συνολικός Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 50 εκατ. € σε δύο κύκλους

· A κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2015 – αρχές Δεκεμβρίου): 17,5 εκατ. (35% του Π/Υ)

· Β κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2016 – αρχές Ιουλίου : 32,5 εκατ. (65% του Π/Υ)

Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 5.000 έως 25.000€.

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

Αριθμός ωφελούμενων:

· 2.200 πτυχιούχοι
· 500 νέες θέσεις εργασίας

2.Νεοφυής Επιχειρηματικότητα 

Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι;

Φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία:

· είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
· ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Προϋπολογισμός Δράσης:

Συνολικός Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 120 εκατ. € σε δύο κύκλους
· A κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2015 – αρχές Δεκεμβρίου): 48 εκατ. € (40% του Π/Υ)
· Β κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2016 – αρχές Ιουλίου : 72 εκατ. € (60% του Π/Υ)
Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) έως 60.000,00€.
Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.
Εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

Αριθμός ωφελούμενων:

· 2.500 νέες επιχειρήσεις
· 4.500 νέες θέσεις εργασίας

3. Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.

Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι;

Υφιστάμενες (έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑΝΕκ
Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,
Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ),
Υλικά / Κατασκευές,
Εφοδιαστική Αλυσίδα,
Ενέργεια,
Περιβάλλον,
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,
Υγεία.

Προϋπολογισμός Δράσης:

Συνολικός Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 130 εκατ. € σε δύο κύκλους
· A κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2015 – αρχές Δεκεμβρίου): 52 εκατ. € (40% του Π/Υ)
· Β κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2016 – αρχές Ιουλίου : 78 εκατ. € (60% του Π/Υ)
Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000€ έως 200.000 €

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

Αριθμός ωφελούμενων:

· 1.600 – 1.800 επιχειρήσεις
· 1.500 νέες θέσεις εργασίας

4. Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι:

Υφιστάμενες (έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013) πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, που απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον μια (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Προϋπολογισμός Δράσης:

Συνολικός Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 50 εκατ. € σε δύο κύκλους
· A κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2015 – αρχές Δεκεμβρίου): 20 εκατ. € (40% του Π/Υ)
· Β κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2016 – αρχές Ιουλίου : 30 εκατ. € (60% του Π/Υ)
Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000€ έως 150.000 €

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

Αριθμός ωφελούμενων:

· 600-700 επιχειρήσεις
· 500 νέες θέσεις εργασίας

Ετικέτες:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *