ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Kechris-Winery

Με την εφαρμογή του Μέτρου 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)» που αφορά ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν γεωργικά προϊόντα, παρέχεται  η δυνατότητα επιχορήγησης σε οινοποιεία για να πραγματοποιήσουν επενδύσεις με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της λειτουργίας τους.Περισσότερα »ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ