ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Χρηματοδότηση του Franchise από τα προγράμματα ΕΣΠΑ

  • από

franchise

Μέχρι τώρα υπήρχε αποκλεισμός στα δίκτυα Franchise για λήψη χρηματοδότησης από κοινοτικούς πόρους. Σύμφωνα με πληροφορίες της  ”Ν” Ο Σύνδεσμος Franchise Ελλάδος (ΣFΕ) με μια σειρά επαφών που είχε με κυβερνητικά στελέχη αναμένεται να καταφέρει να πάρει το πράσινο φως για την άρση του περιορισμού ως μη επιλέξιμης της  δικαιόχρησης στα προγράμματα ΕΣΠΑ. Περισσότερα »Χρηματοδότηση του Franchise από τα προγράμματα ΕΣΠΑ

Νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020: Εντός της επόμενης εβδομάδας οι 4 προκηρύξεις

  • από

ΕΣΠΑ 14-20

Ο Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Παναγιώτης Κορκολής, παρουσίασε στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας, στις 25 Ιανουαρίου 2016, τα 4 νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.Περισσότερα »Νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020: Εντός της επόμενης εβδομάδας οι 4 προκηρύξεις

Έρχεται σύντομα το πρόγραμμα ”Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”

  • από

startup1

Εντός του Ιανουαρίου αναμένεται να δημοσιευτεί η προκήρυξη για το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», από το οποίο πρόκειται να επωφεληθούν 2.500 νέες επιχειρήσεις και να δημιουργηθούν 4.500 νέες θέσεις εργασίας, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Οικονομίας, αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό.Περισσότερα »Έρχεται σύντομα το πρόγραμμα ”Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”

Η Περιφέρεια Κρήτης διεκδικεί 1,5 δις ευρώ για την επόμενη πενταετία

  • από

ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Η Περιφέρεια Κρήτης κατά την υλοποίηση ενός αναπτυξιακού σχεδίου με τη συνεργασία Δήμων και Υπηρεσιών που θα συμβάλουν στην απασχόληση και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Κρήτης, διεκδικεί 1,5 δις ευρώ για έργα. Περισσότερα »Η Περιφέρεια Κρήτης διεκδικεί 1,5 δις ευρώ για την επόμενη πενταετία

Ξεκινούν τα επιδοτούμενα προγράμματα του Νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020

  • από

Μετά από ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, έγινε γνωστό ότι ολοκληρώθηκε το Σύστημα Διαχείριση & Ελέγχου για το σύνολο των προγραμμάτων του Νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών ενέκρινε το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου διατυπώνοντας θετική γνώμη την οποία υπέβαλε στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ και ανοίγει έτσι η δυνατότητα στην Ελλάδα να υποβάλει αιτήματα πληρωμής προς την ΕΕ από τα προγράμματα του… Περισσότερα »Ξεκινούν τα επιδοτούμενα προγράμματα του Νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Ενίσχυση μικρών και μεσαίων ξενοδοχειακών μονάδων από το νέο ΕΣΠΑ

  • από

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020,  εντάσσεται  και η ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ξενοδοχειακές μονάδες με σκοπό  τον εκσυγχρονισμό τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή  τουριστική αγορά. Επιχειρήσεις που μπορούν να επιλεγούν: Στο Πρόγραμμα… Περισσότερα »Ενίσχυση μικρών και μεσαίων ξενοδοχειακών μονάδων από το νέο ΕΣΠΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

  • από

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και με εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).   ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠΑΝΕΚ: «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος… Περισσότερα »ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  • από

Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και με εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).   ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠΑΝΕΚ: «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις»,… Περισσότερα »ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  • από

Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά  τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.… Περισσότερα »ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  • από

Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, και εντάσσεται στην Επενδυτική Προτεραιότητα 3γ: «Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών». Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Τουρισμού, που αποτελεί στρατηγικό… Περισσότερα »ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ